Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

Beszámoló a SHAO 2019. évi Közgyűléséről

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete 2019. május 10.-én tartotta éves Közgyűlését a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében (1085 Budapest, Nagyvárad tér 4.).

Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke megnyitotta a a Közgyűlést, megállapította, hogy a 560 fő egyesületi tag közül 119 fő jelent meg. Tekintettel arra, hogy a megjelent tagok száma nem haladta meg a tagok összlétszámának több mint felét, a Közgyűlés nem volt határozatképes, az Egyesület elnöke megismételt Közgyűlést hívott össze.

Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke az Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adta:
– Beszámolt arról, hogy 2018-ban két alkalommal tartottak vezetőségi ülést melyeken az aktuális problémákat tárták fel és azok megoldására tett javaslatokat bírálták el valamint döntöttek az új tagok felvételéről. Megtárgyalták a 2018 májusában esedékes Szakmai Továbbképzés főbb témaköreit, szervezési feladatokat. Felkészültek az éves Közgyűlésre.
– Egyesületünk alelnöke Fenesi Teréz 2018.-ban is megszervezte május 11-én a Továbbképzést. A zöldhályog népegészségügyi jelentőségéről és kezelésről átfogó ismereteket hallhattunk neves előadóinktól.
– Az Egyesület jó szakmai kapcsolatokat ápol a következő szervezetekkel: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Szakmai Kollégiumok, Egészségügyi termékeket gyártó és/vagy forgalmazó cégek képviselői, ESONT (European Society of Ophthalmic Nurses and Technicians), SOE (European Society of Ophthalmology) ápolói szekciója.
– Beszámolt arról, hogy 2018-ban az Egyesületnek 354000 Ft bevétele volt, ami tagdíjakból folyt be. Az Egyesület kiadása 141000 Ft volt, ami a következőkből tevődött össze: 45000 Ft jogi tanácsadás, 60000 Ft honlap üzemeltetés és 36000 Ft számlakezelési költség.
Nemesné Havasi Enikő a Felügyelő Bizottság elnöke az Egyesület elnökének 2018. évi szakmai és gazdasági beszámolóját elfogadásra javasolta.

Nemesné Havasi Enikő a Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójában ismertette, hogyan működik a Felügyelő Bizottság, mire terjed ki a hatásköre. Ennek keretében beszámolt arról, hogy a Felügyelő Bizottság 2018-ban áttekintette a Közgyűlés dokumentumait, vezetőségi jegyzőkönyveket és Tagfelvételi Kérelmeket. A Felügyelő Bizottság tagjai részt vettek a vezetőségi üléseken.

Nagyné Szőke Erzsébet elnök, levezető elnök vitára bocsátotta a 2018. évi beszámolókat, majd szavazásra tette fel. A közgyűlés 119 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megszavazta a beszámolókat.

Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke az Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adta:
– Elnökségi üléseket előre tervezetten háromszor tart a vezetőség 2019-ben. Az elsőt már 2019. április 04.-én megtartotta, melyen az éves munkatervet állította össze, megbeszélték az elnökségi tagok Közgyűléssel kapcsolatos teendőit. Fenesi Teréz a szakmai továbbképzés szervezési munkáit és a lebonyolítással kapcsolatos teendőket osztotta meg az elnökséggel. Megbeszélésre kerültek az egyesület XII. Kongresszusával kapcsolatos szervezési teendők és szavaztak a SHO díjak odaítéléséről. Napirenden volt az új tagok felvétele.
– Az Egyesület továbbra is a honlapon keresztül kívánja tájékoztatni és elérni tagjait. Az Egyesület minden rendezvényéről, az egyesület működésével kapcsolatos tudnivalókról minden információt a honlapra tesznek fel.
– A Vezetőség megkezdte a SHAO XII. Kongresszusának szervezési munkáit. A Kongresszus 2019. június 20-22 között kerül megrendezésre Debrecenben.
– Az Egyesület kapcsolatokat épít ki több hazai szakmai szervezettel.
– Az egyesület elnöke részt vesz a Szakmai Kollégiumok Ápolás és Szülésznői Kollégiumi Tanács munkájában. A következő munkabizottságokban tevékenykedik: Gyakorlati oktatás fejlesztési lehetőségei, ápolási idő ráfordítás alapú létszám meghatározás, szakmai irányelvek fejlesztése.
– Az Egyesület tagdíja az Alapszabály szerint 2019. évre is 1000 Ft, melynek befizetésére az egyesület elnöke felhívja a tagság figyelmét.
Nagyné Szőke Erzsébet elnök, levezető elnök vitára bocsátotta az Egyesület 2019. évi szakmai és gazdasági munkatervét, amit a Közgyűlés elfogadott.

Az egyesület elnöke kérte a tagságot, hogy tegyenek javaslatokat a következő évi továbbképzés témaköreire és javasoljanak helyszínt az egyesület XIII. kongresszusának.

Mivel egyéb kérdés a tagok részéről nem merült fel, a levezető elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Közgyűlést berekesztette.

Debrecen, 2019. 08. 06.

Nagyné Szőke Erzsébet

Alioth