Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

SHAO X.Pécs

Egyesületünk 2015. augusztus 27-29. között Pécsen rendezte X. (jubileumi) Kongresszusát a Laterum Konferencia Hotelben.

A kongresszusra 307 résztvevő regisztrált be, ebből 205 fő egyesületi tag.

Az ünnepélyes megnyitón Geiger Erzsébet „Akkor legyél ápoló” című saját szerzeményét szavalta el.

Megnyitó beszédet mondott:

Szekeresné Izsák Margit területi elnök MESZK Baranya Megyei Területi Szervezete

Prof. Dr. Biró Zsolt klinikaigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora, az MSZT elnöke PTE Szemészeti Klinika, Pécs

Vandulek Csaba Magyar Radiográfusok Egyesülete elnöke Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár, szakdolgozói igazgató, Szakmai Kollégium Ápolás Tanács tagja

Vargáné Apagyi Erzsébet ápolási igazgató PTE KK, Pécs

Dr. Betlehem József dékán PTE Egészségtudományi Kar, Pécs

Dr. Elek Ilona osztályvezető főorvos, SHAO tiszteletbeli elnök Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

Nagyné Szőke Erzsébet SHAO elnök DE KK Szemklinika, Debrecen

 
A Plenáris Ülésen nyolc előadás hangzott el:

Köztestületi szerepek és feladatok 2015-ben

Szekresné Izsák Margit
MESZK, Baranya Megye

A team munka jelentősége a szemészeti ellátásban

Prof. Dr. Biró Zsolt
PTE Szemészeti Klinika, Pécs
klinikaigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora, az MSZT elnöke

Az Egészségügyi szakdolgozók, szemészeti szakasszisztensek képzésének lehetőségei

Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt
klinikaigazgató, egyetemi tanár
SE Szemészeti Klinika, Budapest
a SHIOL elnöke

Intravitreális VEGF gátlók adásának szervezési és finanszírozási kérdései

Prof. Dr. Berta András
klinikaigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora
DE KK Szemklinika, Debrecen

A SHAO története a kezdetektől napjainkig

Dr. Elek Ilona
osztályvezető főorvos, SHAO tiszteletbeli elnök
Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

A SHAO jelene és jövője

Nagyné Szőke Erzsébet
SHAO elnök
DE KK Szemklinika, Debrecen

A keresztmetszeti képalkotás szerepe a szemészetben

Vandulek Csaba
Magyar Radiográfusok Egyesülete, elnök
Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár, szakdolgozói igazgató

Sjögren-szindróma

Szabóné Törő Anna
klinikai vezető ápoló, Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság Szakdolgozói Szekció vezetője
DE KK Belgyógyászati Klinika, C épület, Debrecen

A plenáris Ülés után kisvonatos városnézésre volt lehetőség.

A Fogadás a PTE FEEK Aulában került megrendezésre.

Pohárköszöntőt mondott Prof. Dr. Biró Zsolt PTE Szemészeti klinika, Pécs klinikaigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora, az MSZT elnöke és Nagyné Szőke Erzsébet az egyesület elnöke. A Vivat Bacchus hat tagból álló a cappella énekegyüttes bordalokkal és közismert dalokkal szórakoztatta a résztvevőket. A kulturális műsor után került sor a SHAO Díj átadásra. Fekete Olga ismertette a díjszabályzatot, és a díjazottak szakmai munkásságát, majd Szőke László az OPC Kft. ügyvezető igazgatója és Nagyné Szőke Erzsébet az egyesület elnöke átadta a SHAO 2014. évi díját Láng Tibornénak. A SHAO 2015. évi díját Nemesné Havasi Enikő kapta.

A pénteki napon az I. szekciót Vida Katalin és Mészárosné Pintér Katalin üléselnökök vezették le. A szekcióban hat előadás hangzott el ápolás, rehabilitáció, gyakorlati oktatással kapcsolatos témákban.

A II. szekció Novák Andrea és Maginé Kórizs Judit elnökletével nyolc előadáson keresztül foglalkozott a legújabb műtéti technikákkal, a műtős szakasszisztensek feladataival.

A III. szekció üléselnökei Joó Edina és Bódi Mónika voltak. Az előadók beszámoltak a legújabb vizsgáló módszerekről, az asszisztensi munka napi gyakorlatáról.

A szekció végén jelentette be a Peremed Pharma Kft. csapata Dr. Durucz Judittal az élen, hogy a négy évvel ezelőtt az egyesületi tagok által leadott receptekből egy szakácskönyvet jelentettek meg, melynek első példányát átadták az egyesület elnökének.

A IV. szekció kerekasztal megbeszélés volt az ügyeleti ellátásról. A moderátora Dr.Elek Ilona, a meghívott vendégei Prof.Dr.Facskó Andrea klinika igazgató, egyetemi tanár, Szemészeti Szakmai Kollégium Tagozat elnöke (SZTE Szeged), Prof. Dr. Biró Zsolt klinikaigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora, az MSZT elnöke
(PTE Szemészeti Klinika, Pécs), Dr. Győri József főorvos (Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém), Laki Árpádné osztályvezető ápoló (Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg) és László Andrea klinikai vezető ápoló (SZTE Szeged) voltak. Vitaindítónak két előadás hangzott el a szakdolgozók ügyeleti ellátásban betöltött szerepéről, majd a jelenlévők aktív közreműködésével vita zajlott arról, hogy elláthat-e önállóan ügyeleti beteget az ápoló.

Az estei Bankett, amely a PTE FEEK Aulában került megrendezésre a retró jegyében zajlott. Minden résztvevő party szemüveget kapott belépéskor. Nagyon sokan öltöttek magukra a hetvenes-nyolcvanas éveket idéző ruhát. A legötletesebbeket az Argus Optik csapata zsűrizte és jutalmazta. Az este sztárvendége Szandi volt, aki fergeteges műsorával megalapozta a buli hangulatát.

Szombaton az V. szekció Illés Angéla és Greskóné Kis Zsuzsanna elnökletével kezdte meg munkáját. Egészségneveléssel, a műkönnyek legújabb generációjával, klinikai vizsgálatok lebonyolításával ismerkedhettünk meg.
A VI. szekcióban szervezéssel, gazdasági szempontok érvényesülésével kapcsolatos előadások hangzottak el. A szekciót Gyihorné Kurta Andrea és Nagyné Káptalan Edit vezették.

A VII. szekcióban a poszterek bemutatására és egy nagyon szórakoztató videó megnézésére került sor. Levezető elnök szerepét Fenesi Teréz töltötte be.

A Kongresszus végén tesztírásra került sor. Az egyesület elnöke megköszönte mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak a kongresszus sikeres lebonyolításához, elsősorban az előadók, üléselnökök és a támogató, kiállító cégek munkáját méltatta. Külön megköszönte a Pécsi Egyetem dolgozónak segítségét a szervezési feladatokat végző Club Service munkáját, majd bezárta a SHAO X. Kongresszusát.

Nagyné Szőke Erzsébet


Képgaléria

Alioth