Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

Beszámoló a SHAO 2017. évi Közgyűléséről

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete 2017. május 12.-én tartotta éves Közgyűlését a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében (1085 Budapest, Nagyvárad tér 4.).
Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke nyitotta meg a Közgyűlést, és megállapította, hogy a 481 fő egyesületi tag közül 149 fő jelent meg. Tekintettel arra, hogy a megjelent tagok száma nem haladta meg a tagok összlétszámának több mint felét, a Közgyűlés nem volt határozatképes, ezért megismételt Közgyűlést hívott össze.
A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megszavazása után a meghívóban meghirdetett napirendi pontok szerint zajlott a közgyűlés.
Az Egyesület elnöke az Egyesület 2016. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról adott tájékoztatást. Beszámolt arról, hogy 2016-ben három alkalommal tartottak vezetőségi ülést melyeken az aktuális problémákat tárták fel és azok megoldására tett javaslatokat bírálták el valamint döntöttek az új tagok felvételéről. Megtárgyalták a 2017-ben esedékes SHAO XI. Kongresszusa főbb témaköreit, szervezési feladatokat, valamint felkészültek az éves Közgyűlésre. Az egyesület vezetősége döntése alapján a 2016. és 2017. évi SHAO Díjakat az egyesület kongresszusán, Szegeden adják át.
A szakmai beszámolót a gazdasági beszámoló, majd Szekeresné Ficzere Ágnes a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolja követte. Az Egyesület elnökének 2016. évi szakmai és gazdasági beszámolóját a Felügyelő Bizottság áttekintette és azt elfogadásra javasolta.
A közgyűlés megszavazta a beszámolókat. Május végéig megtörténik a Szakmai és gazdasági beszámolók leadása és az a honlapon is közzétételre kerül.
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központból Dr. Páva Hanna elnök levélben kereste meg az egyesületet a kötelező szakmacsoportos továbbképzési programok fejlesztésével kapcsolatban. „A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek, szakasszisztensek feladatai a szemészeti ellátás során” című továbbképzés szakmai anyagának véleményezését kérték az egyesülettől, amit az egyesület elnöke és alelnöke írásban meg is tett.

Az Egyesület tagdíja az Alapszabály szerint 2017. évre is 1000 Ft, melynek befizetésére az egyesület elnöke felhívta a tagság figyelmét.

Debrecen, 2017. 05. 22.

Nagyné Szőke Erzsébet