Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

Beszámoló a SHAO 2018. évi Közgyűléséről

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete 2018. május 11.-én tartotta éves Közgyűlését a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében (1085 Budapest, Nagyvárad tér 4.).

Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke nyitotta meg a Közgyűlést, és megállapította, hogy a 503 fő egyesületi tag közül 139 fő jelent meg. Tekintettel arra, hogy a megjelent tagok száma nem haladta meg a tagok összlétszámának több mint felét, a Közgyűlés nem volt határozatképes, ezért megismételt Közgyűlést hívott össze.
A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megszavazása után a meghívóban meghirdetett napirendi pontok szerint zajlott a közgyűlés.

Az Egyesület elnöke az Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról adott tájékoztatást. Beszámolt arról, hogy 2017-ben három alkalommal tartottak vezetőségi ülést melyeken az aktuális problémákat tárták fel és azok megoldására tett javaslatokat bírálták el valamint döntöttek az új tagok felvételéről. Megtárgyalták a 2017-ben esedékes SHAO XI. Kongresszusa főbb témaköreit, szervezési feladatokat, valamint felkészültek az éves Közgyűlésre. Az egyesület vezetősége döntése alapján a 2016. és 2017. évi SHAO Díjakat az egyesület kongresszusán, Szegeden adták át Greskóné Kis Zsuzsanna és Fekete Olga egyesületi tagoknak.

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete 2017. augusztus 24-26. között Szegeden a Hunguest Hotel Forrásban tartotta XI Kongresszusát. A Kongresszusra 400 résztvevő regisztrált be. a Kongresszus három napja alatt 47 előadás hangzott el. Az előadók köszönő oklevelet és ajándékot kaptak munkájuk elismeréseként. A rendezvény szakmai teszt írásával zárult, melynek leadása után a résztvevők kredit pont igazolást vehettek át.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságtól megküldött, véglegesítésre szánt kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmait átnéztük. A szemészet témakörében az alábbi tanfolyami anyagokról mondtunk véleményt:

6-10-2017 Szemészeti asszisztensek, szakasszisztensek feladatai a szemészeti ellátás során
6-09-2017 Korszerű technikai eljárások és diagnosztikai szemlélet a klinikai elektrofiziológiában
6-08-2017 Korszerű ismeretek a szemészetben

2017. októberében Lisszabonban került megrendezésre az ESONT (European Society of Ophthalmic Nurses and Technicians) kongresszus, melyen egyesületünk képviseletében 2 résztvevő volt: Illés Angéla és Nagyné Szőke Erzsébet. Nagyné Szőke Erzsébet előadást is tartott: Meibomian Gland Dysfunction – the role of the nurse in patient education

A szakmai beszámolót a gazdasági beszámoló, majd Szekeresné Ficzere Ágnes a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolja követte. Az Egyesület elnökének 2017. évi szakmai és gazdasági beszámolóját a Felügyelő Bizottság áttekintette és azt elfogadásra javasolta.
A közgyűlés megszavazta a beszámolókat. Május végéig megtörténik a Szakmai és gazdasági beszámolók leadása és az a honlapon is közzétételre kerül.

Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke ismertette a tagsággal, hogy választás kiírására került sor, mivel a vezetőség és a Felügyelő Bizottság öt éves mandátuma lejárt. A vezetőség Jelölő Bizottságot kért fel, melynek elnöke: Vezendi Andrea, tagjai: Gerlits Sándorné és Tóth Lászlóné. Választási Bizottság elnökének Nyemeczné Patyi Gabriellát, Választási Bizottság tagnak: Láng Tibornét és Fúró Líviát szavazta meg a közgyűlés. A Szavazatszámláló Bizottság elnöke Fekete Beáta, tagok: Szántóné Bodó Angyalka és Fekete Ágnes lettek.
A közgyűlés öt éves mandátumra megválasztotta az egyesület elnökének Nagyné Szőke Erzsébetet, alelnöknek Fenesi Terézt, titkárnak Biczó Klárát, gazdasági felelősnek Gyihorné Kurta Andreát, vezetőségi tagoknak László Andreát, Novák Andreát és Oroszné Vígh Beatrixot.
Felügyelő Bizottság elnökének Nemesné Havasi Enikőt, a bizottság tagjainak Hódossyné Kemenczei Ágnest és Milleiné Daragó Andreát szavazta meg a Közgyűlés.
Az egyesület elnöke megköszönte a tagság bizalmát és egyben megköszönte a vezetőségből leköszönő alapító tagok Dr.Oszlánczi Gáborné, Szekeresné Ficzere Ágnes és Laki Árpádné több évtizedes munkáját.
Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke az Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adta:
Elnökségi üléseket előre tervezetten legalább kétszer tart a vezetőség 2018-ban. Az elsőt már 2018. január 26.-án megtartotta, melyen az éves munkatervet állította össze, megbeszélték az elnökségi tagok Közgyűléssel kapcsolatos teendőit. Fenesi Teréz a szakmai továbbképzés szervezési munkáit és a lebonyolítással kapcsolatos teendőket osztotta meg az elnökséggel. Napirenden volt az új tagok felvétele.
Az Egyesület továbbra is a honlapon keresztül kívánja tájékoztatni és elérni tagjait. Az Egyesület minden rendezvényéről, az egyesület működésével kapcsolatos tudnivalókról minden információt a honlapra tesznek fel.
A Vezetőség megkezdi a SHAO XII. Kongresszusának szervezési munkáit.
Az Egyesület tagdíja az Alapszabály szerint 2018. évre is 1000 Ft, melynek befizetésére az egyesület elnöke felhívja a tagság figyelmét.

Debrecen, 2018. 06. 14.

Nagyné Szőke Erzsébet