Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

Hirdetmény pótválasztásról

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete 2016. május 20.-án tartja országos Közgyűlését a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében (1085 Budapest, Nagyvárad tér 4.), melyen pótválasztásra kerül sor.
A Küldöttgyűlés megválasztja

az Egyesület Gazdasági felelősét

A fenti tisztségre az egyesületi tagok jelölhetnek a csatolt jelölő lapon. A jelölőlistára kerülés feltétele a jelölés előzetes írásban történő elfogadása. Az elfogadó nyilatkozatot vagy a jelölő tag, vagy közvetlenül a jelölt juttatja el a Jelölő Bizottsághoz legkésőbb 2016. május 08. 24.00 óráig.
A jelölőlap és az elfogadó nyilatkozat innen tölthető le: gazdasági_felelős_jelölőlap.doc
A Küldöttgyűlés megválasztja

a Felügyelő Bizottság tagját

A fenti tisztségre az egyesületi tagok jelölhetnek a csatolt jelölő lapon. A jelölőlistára kerülés feltétele a jelölés előzetes írásban történő elfogadása. Az elfogadó nyilatkozatot vagy a jelölő tag, vagy közvetlenül a jelölt juttatja el a Jelölő Bizottsághoz legkésőbb 2016. május 08. 24.00 óráig.
A jelölőlap és az elfogadó nyilatkozat innen tölthető le: Felügyelő_Bizottságtag_jelölőlap.doc
A Gazdasági felelősre és a Felügyelő Bizottság tagjára a jelöléseket a választásról szóló Hirdetmény honlapon közzétételének napjától lehet leadni.
A jelöléseket és az elfogadó nyilatkozatokat a Jelölő Bizottság elnökéhez kérjük eljuttatni aláírt formában az alábbi lehetőségeken:

  • elektronikus úton (szkennelve): shao@shao.hu
  • postai úton: 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98. Szemklinika Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

A Jelölő Bizottság elnöke: Vezendi Andrea
Tagok: Novák Andrea, Krámer Tiborné
A jelölés leadási határideje: 2016. május 08. 24.00 óráig
Egyetlen tag érvényes jelölése, és a megfelelő formában kitöltött elfogadó nyilatkozat elegendő a jelöltté váláshoz.
Sikeres, eredményes jelölést és választás kívánok!

Debrecen, 2016. április 11.

Nagyné Szőke Erzsébet
SHAO elnök
 Vezendi Andrea
Jelölő Bizottság elnöke