Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

SHAO 2015. évi Közgyűlése

2015. május 15.-én a Semmelweis Egyetem Elméleti tömb dísztermében tartotta Egyesületünk évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlésen 393 egyesületi tagunkból 125 tagtársunk vett részt. A megjelent tagság köszöntése után megválasztottuk a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítők személyét.

Nagyné Szőke Erzsébet elnök beszámolt az Egyesület 2014. évi szakmai és gazdasági munkájáról. A beszámolók után Szekeresné Ficzere Ágnes a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a bizottság 2014. évi munkáját és elfogadásra javasolta az egyesület elnöke által készített szakmai és gazdasági beszámolókat.

A Közgyűlés elfogadta az Egyesület Alapszabályának módosításait.

Az egyesület elnöke ismertette a vezetőség 2015. évi szakmai és gazdasági terveit, valamint beszámolt a SHAO X. (jubileumi) kongresszusának szervezési feladatairól, ismertette a kongresszus főbb témaköreit és kérte, hogy a tagság minél nagyobb számban vegyen rajta részt. A vezetőség várja az előadások összefoglalóit és a ShO Díj-ra a jelöléseket.