Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

SHAO 2016. évi Közgyűlése

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete 2016. május 20.-án tartotta éves Közgyűlését a Lurdy Ház Konferencia Központban (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14.).
Nagyné Szőke Erzsébet az Egyesület elnöke nyitotta meg a Közgyűlést, és megállapította, hogy a 425 fő egyesületi tag közül 124 fő jelent meg. Tekintettel arra, hogy a megjelent tagok száma nem haladta meg a tagok összlétszámának több mint felét, a Közgyűlés nem volt határozatképes, ezért megismételt Közgyűlést hívott össze.
A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megszavazása után a meghívóban meghirdetett napirendi pontok szerint zajlott a közgyűlés.
Az Egyesület elnöke az Egyesület 2015. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról adott tájékoztatást. Beszámolt arról, hogy 2015-ben négy alkalommal tartottak vezetőségi ülést melyeken az aktuális problémákat tárták fel és azok megoldására tett javaslatokat bírálták el valamint döntöttek az új tagok felvételéről. Megtárgyalták a 2015-ben esedékes SHAO X. Kongresszusa főbb témaköreit, szervezési feladatokat, valamint felkészültek az éves Közgyűlésre. Az egyesület vezetősége döntése alapján a 2014. évi SHAO Díj 2015-ben a SHAO X. Kongresszusán került átadásra. A 2014. évi díjat Láng Tiborné, a 2015. évi díjat Nemesné Havasi Enikő kapta. Egyesületünk 2015. augusztus 27-29. között Pécsen rendezte X. (jubileumi) Kongresszusát a Laterum Konferencia Hotelben. A kongresszusra 307 résztvevő regisztrált be, ebből 205 fő egyesületi tag. A IV. szekció kerekasztal megbeszélés volt az ügyeleti ellátásról.
A szakmai beszámolót a gazdasági beszámoló, majd Szekeresné Ficzere Ágnes a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolja követte. Az Egyesület elnökének 2015. évi szakmai és gazdasági beszámolóját a Felügyelő Bizottság áttekintette és azt elfogadásra javasolta.
A közgyűlés megszavazta a beszámolókat.
A levezető elnök ismertette a tagsággal, hogy Pótválasztás kiírására kerül sor, mivel Fekete Olga vezetőségi tag és Rózsahegyi Zoltánné Felügyelő Bizottsági tag felmentésüket kérték tisztségükről, amit a vezetőség elfogadott.
Vezendi Andrea a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a Közgyűléssel, hogy a jelölésre a felhívás az Egyesület honlapján lett közzétéve. A megadott határidőig jelölés érkezett Gyihorné Kurta Andreára gazdasági felelős tisztségre és Nemesné Havasi Enikő Editre Felügyelő Bizottság tag tisztségre. A jelölések szabályosak voltak. A jelöltek elfogadták a jelölést.
Nyemeczné Patyi Gabriella a Választási Bizottság elnöke ismertette a szavazás menetét.
A Közgyűlés gazdasági felelősnek megválasztotta Gyihorné Kurta Andreát, Felügyelő Bizottság tagnak Nemesné Havasi Enikő Editet.
A pótválasztás után az Egyesület elnöke az Egyesület 2016. évi szakmai és gazdasági terveit ismertette.
Május végéig megtörténik a Szakmai és gazdasági beszámolók leadása és az a honlapon is közzétételre kerül. A Vezetőség megkezdi a SHAO XI. Kongresszusának szervezési munkáit.
Az egyesület pályázott Szakmai Kollégiumok Ápolás Kollégiumi Tanácsba egy fő delegálására. Az eredmény még nem ismert.
Az Egyesület tagdíja az Alapszabály szerint 2016. évre is 1000 Ft, melynek befizetésére az egyesület elnöke felhívta a tagság figyelmét.