Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

SHAO Közgyűlés 2018 Meghívó

MEGHÍVÓ
Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete Közgyűlésére
Tisztelt Egyesületi Tagtársunk!

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete ezúton meghívja egyesületünk tagjait a 2018. évi Közgyűlésére.

Közgyűlés helye: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Díszterme
                            1085 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Közgyűlés időpontja: 2018. év május hó 11. nap 11.45 óra

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a fenti helyszínre 2018. május 11. 12.15 órára hívom össze a megismételt Közgyűlést, mely a jelenlévők számától függetlenül, az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben határozatképes.

Napirendi pontok

 1. A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztása (levezető elnök)
 2. Beszámoló az Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról
  (Előadó: Nagyné Szőke Erzsébet elnök)
 3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017. évi tevékenységéről
  (Előadó: Szekeresné Ficzere Ágnes FB képviseletében)
 4. 2017. évi beszámolók megvitatása, elfogadása (levezető elnök)
 5. Választás. SHAO vezetőség és Felügyelő Bizottság választása
 6. Az Egyesület 2018. évi szakmai és gazdasági munkaterve (Előadó: SHAO elnök)
 7. 2018. évi szakmai és gazdasági terv megvitatása, elfogadása (levezető elnök)
 8. Egyéb aktualitások (előadó: Nagyné Szőke Erzsébet elnök)

 
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük a minél nagyobb számban történő megjelenést!

Debrecen, 2018. március. 26.

Üdvözlettel:
Nagyné Szőke Erzsébet
SHAO elnök