Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete

SHAO Közgyűlés 2019 Meghívó

MEGHÍVÓ
Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete Közgyűlésére
Tisztelt Egyesületi Tagtársunk!

A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete ezúton meghívja egyesületünk tagjait a 2019. évi Közgyűlésére.

Közgyűlés helye: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Díszterme
                            1085 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Közgyűlés időpontja: 2019. év május10. nap 09.30 óra

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a fenti helyszínre 2019. május 10. 10.0 órára hívom össze a megismételt Közgyűlést, mely a jelenlévők számától függetlenül, az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben határozatképes.

Napirendi pontok

 1. A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztása (levezető elnök)
 2. Beszámoló az Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról
  (Előadó: Nagyné Szőke Erzsébet elnök)
 3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018. évi tevékenységéről
  (Előadó: Nemesné Havasi Enikő FB képviseletében)
 4. 2018. évi beszámolók megvitatása, elfogadása (levezető elnök)
 5. Az Egyesület 2019. évi szakmai és gazdasági munkaterve (Előadó: Nagyné Szőke Erzsébet elnök)
 6. 2019. évi szakmai és gazdasági terv megvitatása, elfogadása (levezető elnök)
 7. Egyéb aktualitások (előadó: Nagyné Szőke Erzsébet elnök)

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük a minél nagyobb számban történő megjelenést!

Debrecen, 2019. április. 08.

Üdvözlettel:
Nagyné Szőke Erzsébet
SHAO elnök